1.Təhsil proqramlarının tərtibi, təsdiqi və tədris-metodik təlimat haqqında QAYDALAR
2.Təhsil proqramı - 060203 Tərcümə
3.Təhsil proqramı - 060211 Regionşünaslıq
4.Təhsil proqramı - 060213 Beynəlxalq münasibətlər
5.Təhsil proqramı - 060301 Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması
6.Təhsil proqramı - 060642 Qida məhsulları mühəndisliyi
7.Təhsil proqramı - 060803 Turizm və otelçilik
8.Təhsil proqramı - 060804 Nəqliyyat servisi
9.Təhsil proqramı - 060805 Sosial iş
10.Təhsil proqramı - 060403 Maliyyə
11.Təhsil proqramı - 060404 İqtisadiyyat
12.Təhsil proqramı - 060407 Menecment
13.Təhsil proqramı - 060408 Marketinq
14.Təhsil proqramı - 060216 Dövlət və ictimai münasibətlər
15.Azərbaycan turizm və menecment universitetində tədris planlarinin hazirlanmasina nəzarət mexanizmləri.
16.Bakalavriat səviyyəsinə qəbul olunan subbakalavrlarin kreditlərinin taninmasi qaydaları.
17.Tədris-metodik təminat haqqinda qaydalar.
18.Təhsil proqramlarinin tərtibi, təsdiq olunmasi haqqinda qaydalar.
1.Azərbaycan turizm və menecment universitetində doktorantura və dissertantura təhsili, məzmunu, təşkili və qəbulla bağli sənədlərin verilməsi qaydalari.
2.Azərbaycan turizm və menecment universitetində əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansi istiqaməti üzrə təhsil almiş şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi qaydalari.
1.İşçi tədris proqramı-TƏLİMAT.
2.İşçi tədris proqramı-FORMA.
3.İşçi tədris proqramı-NÜMUNƏ.
4.Blum taksonomiyasının tətbiqinə dair akademik heyət üçün TƏLİMAT.
5.Təlim prosesinin monitorinqinin təşkili-QAYDALARI.
6.Rəy sorğularının təşkili-Proseduru.
7.Strateji bəyannamə.
8.Keyfiyyət Təminatı Siyasəti.
9.Keyfiyyət Siyasəti Bəyannaməsi.
10.Təlimat - Məlumatların mediada paylaşılmasına dair.
11.Prosedur - Risk və imkanların idarəedilməsi.
12.Azərbayca turizm və menecment universitetində islahedici tədbirlər proseduru.
13.Azərbaycan turizm və menecment universitetində daxili audit proseduru.
14.Azərbaycan turizm və menecment universitetində ixtisas üzrə kompetensiyalar xəritəsinin hazirlanmasina dair təlimat.
15.Azərbaycan turizm və menecment universitetində rəy sorğularinin təşkili proseduru.
16.Azərbaycan turizm və menecment universitetində risk və imkanlarin idarəedilməsinin təşkili proseduru.
17.Azərbaycan turizm və menecment universitetində təlim prosesinin monitorinqinin təşkili.
18.Azərbaycan turizm və menecment universitetinin akkreditasiyasi qaydalari.
19.Azərbaycan turizm və menecment universitetinin keyfiyyət təminati siyasəti.
20.Blum taksonomiyasinin tətbiqinə dair akademik heyət üçün təlimat.
21.İşçi tədris proqraminin tərtib olunmasina dair akademik heyət üçün təlimat.
1.Tələbə biliyinin qiymətləndirilməsində izlənməsi lazim olan qaydalar.
1.Azərbaycan respublikasi azərbaycan turizm və menecment universitetində bakalavr və magistratura səviyyəsi üzrə əcnəbi və vətəndaşliği olmayan şəxslərin təhsil almalari prosesinin təşkili qaydalari.
2.Azərbaycan turizm və menecment universitetində beynəlxalq mübadilə proqramlarinin təşkili qaydalari.
1.Azərbaycan turizm və menecment universitetində məlumatlarin idarəolunmasi üzrə təlimat.
2.Azərbaycan turizm və menecment universitetinin kompüter avadanliqlarinda və elektron resurslarda işləmə qaydalari.
3.Azərbaycan turizm və menecment universitetinin proqram-aparat kompleksinin istifadəsi üzrə təlimat.
4.Əməkdaşin (namizədin) azərbaycan turizm və menecment universitetinin proqram-aparat kompleksindən gələcək istifadəsi nəzərə alinmaqlaheyət siralarina daxil olmasi və xaric olunmasi üzrə qaydalar.
1.Azərbaycan turizm və menecment universitetində kargüzarliğin aparilmasina dair təlimat.
2.Müraciətlərin idarəedilməsi proseduru.
3.Sinam elektron sənəd dövriyyəsi və arxiv sistemi istifadəçi təlimati.
1.Azərbaycan turizm və menecment universitetində məzunlarla iş haqqında qaydalar.
2.Azərbaycan turizm və menecment universitetində istehsalat təcrübəsi haqqında qaydalar.
3.Azərbaycan turizm və menecment unversitetində marketinq strategiyası.
4.Tədbir və təlimlərin təşkil edilməsi haqqinda prosedur qaydaları.
1.Azərbaycan turizm və menecment universiteti əməkdaşlarinin motivasiyasi proseduru.
2.Azərbaycan turizm və menecment universitetində səmərəliliyin qiymətləndirilməsi qaydalari.
3.Azərbaycan turizm və menecment universitetində təlim ehtiyaclarinin müəyyənləşdirilməsi meyarlari ilə bağli təlimat.
4.Azərbaycan turizm və menecment universitetinin akademik heyətinin təkmilləşdirilməsi proseduru.
5.İşəgötürmə prosesində müəllimlərin qiymətləndirilməsi haqqinda qaydalar.
1.Azərbaycan turizm və menecment universitetində əməkhaqqinin hesablanmasi proseduru.
2.Azərbaycan turizm və menecment universitetində ödəniş tapşiriğinin yazilmasi üzrə qaydalar.
3.Azərbaycan turizm və menecment universitetində təqaüdlərin hesablanmasi, təqaüd kartlarinin sifariş edilməsi və ödənişlərin icra edilməsi proseduru.
1.Azərbayacan turizm və menecment universitetinində psixoloji xidmətin təşkili haqqinda qaydalar.
2. Azərbaycan turizm və menecment universitetində dövlət satinalmalarinin həyata keçirilməsi proseduru.
3. Azərbaycan turizm və menecment universitetində fiziki mühitin təhlili və təhlükəsizlik proseslərinə nəzarət proseduru.
4. Azərbaycan turizm və menecment universitetində ümumi ərazilərdən istifadə qaydalari.
5. Azərbaycan Turizm ve Menecment Universitetində Psixoloji xidmətin göstərilməsi haqqında ƏSASNAMƏ
1.Azərbaycan turizm və menecment universitetinin kitabxana-informasiya mərkəzinin qaydaları.

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti - Rektorluğa aid sənədlər

Təhsil siyasəti bəyannaməsi
ELMİ ŞURANIN İDARƏEDİLMƏSİ PROSEDURU