SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ BİZİ İZLƏYİN
Fuad Nağıyev

Fuad Nağıyev

Redaksiya şurasının sədri, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyinin sədri

İlham Mədətov

İlham Mədətov

Baş redaktor, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin rektoru

İranə Əliyeva

İranə Əliyeva

Baş redaktorun müavini, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Elm və inkişaf məsələləri üzrə prorektoru

Məhərrəm Zülfüqarlı

Məhərrəm Zülfüqarlı

Məsul katib, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Elm və innovasiya” şöbəsinin baş mütəxəssisi

f.ü.e.d., prof. Zaur Bağırov

f.ü.e.d., prof. Zaur Bağırov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Tədris işləri üzrə prorektoru

t.ü.e.d., prof. Cəfər Cəfərov

t.ü.e.d., prof. Cəfər Cəfərov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru

f-r.e.n., dos. Nəsirulla Nəsirli

f-r.e.n., dos. Nəsirulla Nəsirli

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Elm və innovasiya” şöbəsinin müdiri

t.e.n., dos. Bahadur Bilalov

t.e.n., dos. Bahadur Bilalov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Turizm və qonaqpərvərlik” fakültəsinin dekanı

i.ü.f.d.,dos. Anar Eminov

i.ü.f.d.,dos. Anar Eminov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Karyera və kommunikasiya” şöbəsinin müdiri

i.ü.f.d.,dos. Elmira Qocayeva

i.ü.f.d.,dos. Elmira Qocayeva

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Marketinq” kafedrasının müdiri

c.ü.f.d., dos. Həbibə Sultanova

c.ü.f.d., dos. Həbibə Sultanova

Bakı Dövlət Universitetinin “Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası” kafedrasının müdiri

p.e.n., dos. Novruz Quliyev

p.e.n., dos. Novruz Quliyev

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Mehmanxana və restoran biznesi” kafedrasının müdiri

i.ü.e.d., prof. Əli Əlirzayev

i.ü.e.d., prof. Əli Əlirzayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması” kafedrasının müdiri

i.ü.e.d., prof. Rəna Sultanova

i.ü.e.d., prof. Rəna Sultanova

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin müəllimi

i.ü.f.d., dos. Vüqar Nəzərov

i.ü.f.d., dos. Vüqar Nəzərov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Biznes idarəçiliyi” fakültəsinin dekan səlahiyyətlərini icra edən

t.ü.e.d., prof. Kərim Şükürov

t.ü.e.d., prof. Kərim Şükürov

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin müəllimi

t.ü.e.d., dos. Məhərrəm Zülfüqarlı

t.ü.e.d., dos. Məhərrəm Zülfüqarlı

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “Elm və innovasiya” şöbəsinin baş mütəxəssisi

a.ü.e.d, prof. Əliağa Məmmədli

a.ü.e.d, prof. Əliağa Məmmədli

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin müəllimi

t.ü.e.d, prof. Minəxanım Əsədova

t.ü.e.d, prof. Minəxanım Əsədova

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin müəllimi

s.ü.f.d., dos. Günay Qafarova

s.ü.f.d., dos. Günay Qafarova

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin müəllimi

s.ü.e.d., prof. Sabirə Dünyamalıyeva

s.ü.e.d., prof. Sabirə Dünyamalıyeva

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının müəllimi

s.ü.f.d. Sevil Kərimova

s.ü.f.d. Sevil Kərimova

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Rəssamlıq” fakültəsinin dekanı.

prof. Cəfər Cəfəri

prof. Cəfər Cəfəri

Turizm Araşdırmaları Beynəlxalq Akademiyasının təsisçi prezidenti, Viskonsin-Stout Universitetinin müəllimi (ABŞ)

prof. Eva Verner

prof. Eva Verner

İMC Krems Tətbiqi Elmlər Universitetinin rektoru (Avstriya)

prof. İrfan Arikan

prof. İrfan Arikan

İMC Krems Tətbiqi Elmlər Universitetinin müəllimi (Avstriya)

prof. Ömər Baybars Tek

prof. Ömər Baybars Tek

Dokuz Eylül Universitinin müəllimi (Türkiyə)

prof. Mustafa Tanyeri

prof. Mustafa Tanyeri

Dokuz Eylül Universitinin müəllimi (Türkiyə)

prof. İkbal Aksulu

prof. İkbal Aksulu

Dokuz Eylül Universitinin müəllimi (Türkiyə)

prof. Hilmi Yüksel

prof. Hilmi Yüksel

Dokuz Eylül Universitinin müəllimi (Türkiyə)

prof. Bülent Himmetoğlu

prof. Bülent Himmetoğlu

Boğaziçi Üniversitetinin müəllimi (Türkiyə)

prof. Uve Veithöner

prof. Uve Veithöner

Jade Universitetinin müəllimi (Almaniya)

prof. Vladimir Şalayev

prof. Vladimir Şalayev

Povoljsk Dövlət Texnologiya Universitetinin “Sosial texnologiyalar” fakültəsinin dekanı (Rusiya)

i.ü.e.d. Alberto Romero-Ania

i.ü.e.d. Alberto Romero-Ania

İMC Krems Tətbiqi Elmlər Universitetinin müəllimi (İspaniya)