Print this page

Biliklər cəmiyyəti - müasir dünyanın tələbidir

03 İyul 2016 Author :  

Müvəffəqiyyətli inkişafın əsasını bilik təşkil edir.Onun yaradıcısı və daşıyıcısı və tətbiq edəni isə insandır.Bu səbəbdən biliklərin əldə edilməsi və fəaliyyətdə tətbiqi üçün ən vacib amil yalnız təhsil,o cümlədən ali təhsil hesab edilir. Məhz ali təhsil intellektual potensialın formalaşdırılmasında ,maddi sərvətlərin insan kapitalına çevrilməsində müstəsna əhəmiyyət daşıyır.Digər tərəfdən “biliklər cəmiyyətinin”formalaşmasında da ən vacib amil ali təhsildir.”Biliklər cəmiyyəti”elə bir cəmiyyətdir ki,onun əksər üzvləri yeni biliklər əldə edir,daha çox sayda insanlar isə bu biliklərdən faydalanır,istifadə edirlər.Faktiki olaraq biliklər insanın yaşadığı və inkişaf etdiyi cəmiyyətdə əlverişli və inkişafetdirici mühit formalaşdırır.

 

4225 Views
Fərhad Mirəliyev

Latest from  Fərhad Mirəliyev

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…