Print this page

Müasir təhsil: Gələcəyin qarantı...

13 Sentyabr 2018 Author :  

Son illər ərzində aparılan davamlı islahatlar siyasəti ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin əhəmiyyətli dərəcədə güclənməsinə təkan vermiş,dinamik sosial inkişafın və insanlarımızın rifah halının yaxşılaşdırılmasını təmin etmişdir.Məqsədyönlü iqtisadi inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycan orta gəlirli dövlətlər sırasına daxil olmuşdur. İnkişafın innovasiya mərhələsinin keçirilməsi, rəqabətə davamlı milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və inkişaf dinamikasının sürətləndirilməsi başlıca olaraq insan kapitalı ilə bağlı və bir çox məsələlərin öz həllini tapmasını o cümlədən təhsilin dünya standartlarına cavab verməsini tələb edir. Cəmiyyətin tərəqqisinin vacib amilləri olan elm və mədəniyyətin, xalqın intellektual potensialının formalaşması, onun təhsil sistemi ilə təmin edilir.

 

1385 Views
Fərhad Mirəliyev

Latest from  Fərhad Mirəliyev

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…