Son xəbərlər (247)

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti yarandığı gündən tədris-metodiki işin keyfiyyətini daha da artırmaq üçün müvafiq tədbirlər sistemli şəkildə davam etdirilir. Bu baxımdan, tədris olunan fənlərin yeni fənn proqramı və dərsliklərlə təminatı sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzindədir. Fəaliyyət göstərdiyi 12 il ərzində Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanan 240 adda fənn proqramı, metodiki vəsait, metodiki göstəriş, dərs vəsaiti və dərsliklər çap olunub. 2017/2018-ci tədris ilində universitetdə 51 adda tədris-metodik vəsait çap olunub. Yeni nəşrlərdən 29–u fənn proqramı, 22-si isə metodik vəsait, dərs vəsaiti, monoqrafiya və dərslikdir.Nəşrlər Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində tədris aparılan ixtisaslara müvafiq olaraq hazırlanmış və tədrisdə istifadəsi zəruridir. Belə ki, universitetin rektoru İlham Mədətovun və dos. Məhərrəm Zülfüqarlının həmmüəllifliyi ilə hazırlanmış “Azərbaycan tarixi” dərsliyi son dövrlərdə ölkə tarixinə yeni yanaşmanın göstəricisi olmaqla, dəqiq faktlara əsaslanır. Dərslikdən istifadə tələbələrdə doğma vətənin tarixinə aid məlumatları daha dərindən və düzgün mənimsəməkdə yardımçı olacaqdır. Həmçinin, p.e.d. İranə Əliyevanın yeni təlim metodologiyalarına əsaslanaraq hazırladığı çoxcildli “Rus dili” dərs vəsaiti tələbələrdə dil öyrənmədə asan mənimsəmə imkanlarını verir. Azərbaycan iqtisadiyyatının son 25 ildə müstəqillik dövründə-ümumi xarakteristikası, makroiqtisadi, sektorlar üzrə və regional analizi, beynəlxalq iqtisadi sistemlərlə inteqrasiya prosesi və investisiya imkanları dos. Anar Eminovun həmmüəllifi olduğu “Müstəqilliyin 25 ilində Azərbaycan iqtisadiyyatı” dərs vəsaitində öz əksini tapmışdır. Universitetin menecment kafedrasının əməkdaşlarının kollektiv əməyi nəticəsində hazırlanan “Menecmentin əsasları” kitabı menecment nəzəriyyələri, menecmentin əsas anlayış və funksiyaları, o cümlədən menecment alətləri və risk, stress, antiböhran menecmentinin dərk olunması, həmçinin praktiki iş zamanı tətbiq olunması üçün ölkə səviyyəsində yazılan ən yaxşı dərs vəsaitidir.Nəqliyyat servisi ixtisasının tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş milli və beynəlxalq nəqliyyat hüququnun oxşar və fərqli cəhətlərini, eləcə də nəqliyyat daşımaları ilə əlaqəli qanunversicilik aktlarını toplu şəklində təqdim edən h.e.n. Avtandil Bayramovun həmmüəllifliyi ilə hazırlanmış “Nəqliyyat hüququ” adlı dərs vəsaiti bu istiqamətdə təhsil alan tələbələr üçün xüsusi töhvədir.  Turizmdə işlənən sözlərin, terminlərin izahlı və anlaşılan şəkildə tələbələrə, həmçinin sənaye əməkdaşlarına çatdırılması məqsədilə “Dillər” kafedrasının əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış “İzahlı turizm terminləri lüğəti”  bu sahədə bir ilkdir.İnformasiya Sisteminin iqtisadi cəhətdən səmərəli tətbiqinin təmin edilməsi və  biznes proseslərin modelləşdirilməsinin əsasında dayanan “İqtisadi İnformatika”nın əsaslarını özündə əks etdirən və Nəqliyyat, İnformasiya Texnologiyaları və Təbiət elmləri kafedrasının əməkdaşları dos. Flora Ələsgərova və Aliyə Hacıbəylinskaya tərəfindən hazırlanaraq rus dilli qruplar üçün tədrisi nəzərdə tutulan dərs vəsaiti universitetdə ilk dəfə olaraq tələbələrə təqdim olunur.Müstəqillik qazanıldıqdan sonra ölkə rəhbərliyi səviyyəsində təşkilinə xüsusi önəm verilən və mübarizə üçün xüsusi struktur yaradılan qida məhsullarının təhlükəsizliyinə, eləcə də qidalı məhsullarının insan orqanizminə mənfi təsirlərinin azaldılmasına xidmət etmək məqsədilə ixtisas kafedrasının əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış “Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi” kitabı “Qida məhsulları mühəndisliyi” ixtisasında təhsil alan tələbələr üçün əvəzsiz töhvədir.Həmçinin nəşrlər içində mədəniyyət tarixinə, memorial muzeylərin fəaliyyətinə, tələbələrdə yaradıcılıq təxəyyülünün inkişafına önəm verilən çox dəyərli tədqiqatlar yer alır. Akademik dürüstlüyün qorunması məqsədilə Müəllif Hüquqları Agentliyindən nəzarət markaları alınaraq nəşr olunan kitabların hər birinin üzərinə vurulmuş və kitabların iki nüsxəsi milli kitabxanaya təqdim olunmuşdur.

Mayın 10-da Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib. ATMU-nun Tədris işləri üzrə prorektoru İranə Əliyeva ali təhsil müəssisəsində təşkil olunan növbəti tədbirin məhz Heydər Əliyev şəxsiyyətinə böyük məhəbbət və ehtiramdan qaynaqlandığını deyib. Bir dəqiqəlik sükut elan edib.Universitetin Elm və İnkişaf məsələləri üzrə prorektoru Anar Eminov detallı məruzəsində diqqətə çatdırıb ki, tariximizin ən böyük simalarının ön cərgəsində dayanmaq haqqı qazanmış Heydər Əliyev XX əsrin sonlarında və XXI əsrin əvvəllərində ölkəmizin bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərin təşəbbüsçüsü və şəriksiz müəllifidir. Heydər Əliyev uzaqgörən, qətiyyətli siyasətçi olduğunu hələ ölkəyə ilk dəfə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə təsdiqləyib.Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 1991-ci il oktyabrın 18-də elan olunsa da, onun əsl tarixi məhz qurtuluş günündən başlanır. Çünki ulu öndərimizin dediyi kimi, “Tarix dəfələrlə sübut etmişdir ki, xalqın əvəzsiz milli sərvəti olan müstəqilliyin qorunması onun əldə edilməsindən qat-qat ağır və mürəkkəb vəzifədir”. A.Eminov qeyd edib ki, zəngin təcrübəli və yeni təfəkkürlü siyasətçi Heydər Əliyevin demokratiya epoxasında müstəqil dövlətimizə rəhbərliyi dövründə Azərbaycanda dövlət quruculuğu, iqtisadi inkişaf, beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi istiqamətində davamlı proses başlandı, ölkədə bütün sahələr üzrə köklü islahatlar aparıldı.1994-cü il sentyabrın 20-də “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Bunun çox böyük iqtisadi dəyəri ilə yanaşı, siyasi əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, Azərbaycan dünya iqtisadi siyasətinin maraq mərkəzinə çevrildi.Qədim İpək yolunun bərpası ideyasını qaldırmaq və onun həyata keçirilməsi işini təşkil etmək isə Heydər Əliyev şəxsiyyətinin regional yox, dünyəvi xarakter daşıdığını sübut etdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin çəkilməsi haqqında müqavilələri bağlamaqla Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanın yox, Gürcüstan və Türkiyənin də iqtisadi inkişafına zəmin yaratdı, üstəlik, hərbi təhlükəsizliyi təmin etdi. Ümummilli liderin təxəyyülünün qlobal siyasətə bu uzaqgörən təsiri bütün Qafqaza aid dünya siyasətinin dəyişməsinə səbəb oldu. Böyük dövlətçilik təcrübəsinə malik olan ümummilli lider Heydər Əliyev Şərq və Qərbin qovşağında yerləşən ölkəmizdə hər iki sivilizasiyanın konseptual parametrlərini özündə birləşdirən universal, modern bir dövlət yaratdı. Məhz Ulu öndərin yaratdığı sabitlik və həyat verdiyi islahatlar Azərbaycanın müstəqilliyini dönməz və əbədi prosesə çevirdi. Bu strateji xətti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 15 ildir ki, uğurla davam etdirilir. A.Eminov “xalqın və dövlətin gələcəyini məhz yüksək ixtisaslı, peşəkar, vətənpərvər insanlarda görən Heydər Əliyev hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində yüzlərlə gənci təhsil almaq üçün xaricə göndərmişdi”-dedi. Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunmuş fərmanla təsdiq olunan Dövlət Proqramına əsasən 100-lərlə gənc dünyanın nüfuzlu universitetlərində təhsil alıb. Fəxrlə deyə bilərəm ki, Dövlət Proqramından bəhrələnənlərdən biri ATMU-nun dekanı Rəhman Səfərov və birdə mənəm. Bu şansı qazandığıma görə xoşbəxtəm.Ulu öndər Heydər Əliyevin 95 illiyi münasibətilə təşkil olunan tədbirdə ATMU tələbələrinin təqdimat-məruzələri professor-müəllim, tələbə və inzibati heyət üzvləri tərəfindən maraqla qarşılanıb. 

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” 2017-ci il 16 may tarixli Sərəncamı dövlətçilik tariximizdə çox mühüm yer tutan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) tarixinin öyrənilməsi və onun nailiyyətlərinin gənc nəslə çatdırılması istiqamətində məsul vəzifələr qoyub. Dövlətimizin başçısının 2018-ci il 10 yanvar tarixli digər Sərəncamına əsasən, cari ilin ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan olunması bu yubileyə dövlət səviyyəsində çox böyük önəm verilməsinin bariz göstəricisi, tariximizə, keçmişimizə böyük ehtiramın təcəssümüdür.Bu günlər Azərbaycan Turizm və Menecment  Universitetində AXC-nin 100 illiyinə həsr olunan  silsilə görüş,tədbir və yığıncaqlar təşkili olunur. Ali təhsil müəssisəsinin "Menecment" kafedrasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan mühacirət tarixinin tədqiqatçısı, publisist Dilqəm Əhmədlə görüş olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılrının həyatına həsr edilən “Mühacirlərin dönüşü” (2017) və “Fərqlilər” (2015)   adlı kitabların təqdimatı keçirilib.“Menecment” kafedrasının müdiri İsrayıl İsgəndərov tədbir iştirakçılarına Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixi və fəaliyyəti, əldə etdiyi nailiyyətlər barədə məlumat verib. Tədbirdə çıxış edən Dilqəm Əhməd  diqqətə çatdırıb ki,Türkiyədə yaşadığı dövrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə aid nadir fotolar, arxiv sənədləri toplayıb. O, mühacirlərin ailə üzvləri ilə əlaqə quraraq, onların şəxsi arxivlərində saxlanılan və bu günə kimi geniş ictimaiyyətə məlum olmayan sənədləri əldə etməyə müvəffəq olub. İştirakçıların çoxsaylı suallarını cavablandırıb.

Bir neçə gündür ki, Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin, o cümlədən daha 4 tələbəsi - Firuz Məcidzadə, Ərəş Paşayev, Məhəmməd İbrahimli , Murad Bilalov Çin Xalq Respublikasının Hubei Politexnik İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən Hubei Peşə Texniki Kolleci və ATMU arasında bağlanan "Beynəlxalq otellərin idarəetməsi üzrə birgə sertifikasiya proqramı" çərçivəsində adıçəkilən ölkədə 5 aylıq istehsalat təcrübəsini uğurla davam etdirirlər. ATMU-nun mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir ki,peşəkarlıq vərdişlərinin qazanılmasını şərtləndirən  5 aylıq istehsalat təcrübəsidə tələbələr mühitə adaptasiya məqsədi ilə adıçəkilən institutda bir sıra dərs və dərsdənkənar məşğələlərin dinləyicisi və Hubei TV-nin qonaği olublar. Çin dili, kalliqrafiya və kunq fu dərslərində iştirak edib,könüllü qanvermə aksiyasına qoşulublar. 

8 -dən səhifə 62

Bizimlə əlaqə

Sizi maraqlandıran istənilən sualla bağlı müraciət edə bilərsiniz

  • Ünvan: Koroğlu Rəhimov 822/23
  • Tel: +994 12 5644233
  • Email: info@atmu.edu.az
  • Poçt indeksi: AZ1072

Tələbələr bizim haqda nə fikirləşir?!

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…