Elmi şura haqqında məlumat

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinə ümumi rəhbərlik mövcud qaydada təşkil olunmuş və rektorun başçılıq etdiyi Elmi Şura tərəfindən həyata keçirilir. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti 3 ildir. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən yaranması onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilə bilər.

Elmi Şura tədris ili və hər semestr üçün nəzərdə tutulmuş iş planı üzrə işləyir. İş planı Şura iclasında müzakirə olunub qəbul edilir və rektor tərəfindən təsdiq edilir.

Hazırda Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Elmi Şurasının tərkibi 29 nəfərdən ibarətdir.

1
Mədətov İlham İsa oğlu Rektor, sədr
2
Bağırov Zaur Siyavus oğlu Tədris işləri üzrə prorektor, üzv
3
Əliyeva İranə Məmməd qızı Elm və inkişaf nəsələləri üzrə prorektor, üzv
4
Yusifli Elvin Qürbət oğlu Rektor müşaviri, üzv
5
Hüseynov Sənan Akif oğlu Rektor müşaviri, üzv
6
Bilalov Bahadur Ənvər oğlu Turizm və qonaqpərvərlik fakültəsinin dekanı, üzv
7
Nəzərov Vüqar Mehrəli oğlu Biznes idarəçiliyi fakültəsinin dekan əvəzi, üzv
8
Allahverdiyev Kənan Hüseyn oğlu Sosial menecment fakültəsinin dekanı, üzv
9
Kərimova Neylüfər İbad qızı ATMU-nun nəzdində Bakı Turizm Peşə Məktəbinin direktoru, üzv
10
Hüseynov Hafis Fehruz oğlu Turizm biznesi kafedrasının müdiri, üzv
11
Məmmədova Əzizə Qurban qızı Dil tədrizi kafedrasının müdiri, üzv
12
Quliyev Novruz Əmirxan oğlu Mehmanxana və restoran biznesi kafedrasının müdiri, üzv
13
Rüstəmov Nazim Sədi oğlu Nəqliyyat, İT və təbiət elmləri kafedrasının müdiri, üzv
14
Eyvazov Cənnətxan Əhməd oğlu Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, üzv
15
Əliyev İbrahim Zülfüqar oğlu İctimai fənlər kafedrasının müdiri, üzv
16
Hacıyeva Səkinə Əbdurrəhman qızı İqtisadiyyat kafedrasının kafedrasının müdiri əvəzi,üzv
17
Qocayeva Elmira Məmməd qızı Marketinq kafedrasının müdiri, üzv
18
Hüseyn Arzu Alim qızı Menecment kafedrasının müdiri, üzv
19
Nəsirli Nəsirulla Beytulla oğlu Elm və innovasiya şöbəsinin müdiri, üzv
20
Mamedov Simnar Tanırverdi oğlu Tədris metodiki şöbənin müdiri, üzv
21
Hüseynov Muxtar Şəmsəddin oğlu Keyfiyyət təminarı və akkrediyasiya müdiri əvəzi,üzv
22
Eminov Anar Nazim oğlu Karyera və komminiksiya şöbəsinin müdiri, üzv
23
Məmmədova Gülgəz Nizami qızı İnsan resursları şöbəsinin müdiri, üzv
24
Quliyev Emin Ənvər oğlu Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri, üzv
25
Kərimov Aydın Məmməd oğlu Baş hüquqşünas, üzv
26
Məmmədov Rəşid Qoşqar oğlu Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri, üzv
27
Malikəjdərli Rüfət Rəhim oğlu Tələbə Elmi Cəmiyyətin sədri, üzv
28
Bağırlı Aynur Hikmət qızı Ümumi şöbənin kargüzarı, katib