BAKALAVR DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ İXTİSASLAR
# İxtisasın şifri İxtisas/İxtisaslaşmanın adı Tədris növü İllik təhsil haqqı (yerli tələbələr üçün) İllik təhsil haqqı (əcnəbi tələbələr üçün)
01 050201 Beynəlxalq münasibətlər Əyani 2000 AZN 3000 AZN
02 050215 Tərcümə (dillər üzrə) Əyani 2400 AZN 3000 AZN
03 050310 Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması Əyani 2000 AZN 3000 AZN
04 050404 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Əyani 2200 AZN 3000 AZN
05 050406 Maliyyə Əyani 2200 AZN 3000 AZN
06 050407 Marketinq Əyani 2200 AZN 3000 AZN
07 050408 Menecment Əyani 2200 AZN 3000 AZN
08 050635 Qida mühəndisliyi Əyani 2000 AZN 3000 AZN
09 050807 Sosial iş Əyani 2000 AZN 3000 AZN
10 050809 Turizm bələdçiliyi Əyani 2400 AZN 3000 AZN
11 050810 Turizm işinin təşkili Əyani 2400 AZN 3000 AZN
12 050810 Turizm işinin təşkili Qiyabi 2000 AZN 3000 AZN