Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Elmi Şurası haqqında

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinə ümumi rəhbərlik mövcud qaydada təşkil olunmuş və rektorun başçılıq etdiyi Elmi Şura tərəfindən həyata keçirilir. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti 3 ildir. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən yaranması onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilə bilər.

Elmi Şura tədris ili və hər semestr üçün nəzərdə tutulmuş iş planı üzrə işləyir. İş planı Şura iclasında müzakirə olunub qəbul edilir və rektor tərəfindən təsdiq edilir.

Hazırda Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin Elmi Şurasının tərkibi 33 nəfərdən ibarətdir.

1
t.ü.f.d., dosent İlham İsa oğlu Mədətov Rektor, sədr / i.madatov@atmu.edu.az
2
f.ü.e.d., professor Zaur Siyavuş oğlu Bağırov Tədris işləri üzrə prorektor, üzv / z.bagirov@atmu.edu.az
3
p.e.ü.d., professor İranə Məmməd qızı Əliyeva Elm və inkişaf məsələləri üzrə prorektor, üzv / irana.a@atmu.edu.az
4
Sənan Akif oğlu Hüseynov Rektor müşaviri, üzv / s.huseynov@atmu.edu.az
5
t.ü.f.d., dosent Bahadur Ənvər oğlu Bilalov Turizm və qonaqpərvərlik fakültəsinin dekanı, üzv / b.bilalov@atmu.edu.az
6
i.ü.f.d., dosent Vüqar Mehrəli oğlu Nəzərov Biznes idarəçiliyi fakültəsinin dekanı, üzv / v.nazarov@atmu.edu.az
7
siy.e.ü.f.d., dosent Kənan Hüseyn oğlu Allahverdiyev Sosial menecment fakültəsinin dekanı, üzv / k.allahverdiyev@atmu.edu.az
8
ə.m., dosent Neylüfər İbad qızı Kərimova Dövlət Turizm Agentliyinin nəzdində Bakı Turizm Peşə Məktəbinin direktoru, üzv / info@btpm.edu.az
9
t.ü.f.d., dosent Hafis Fehruz oğlu Hüseynov Turizm biznesi kafedrasının müdiri, üzv / h.huseynov@atmu.edu.az
10
fil.ü.f.d., dosent Əzizə Qurban qızı Məmmədova Turizm biznesi kafedrasının müdiri, üzv / a.mammadova@atmu.edu.az
11
p.ü.f.d., dosent Novruz Əmirxan oğlu Quliyev Mehmanxana və restoran biznesi kafedrasının müdiri, üzv / n.quliyev@atmu.edu.az
12
f-r.ü.f.d., dosent Nazim Sədi oğlu Rüstəmov Nəqliyyat, İKT və təbiət elmləri kafedrasının müdiri, üzv / n.rustamov@atmu.edu.az
13
siy.e.ü.f.d., dosent Cənnətxan Əhməd oğlu Eyvazov Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müdiri, üzv / c.eyvazov@atmu.edu.az
14
t.ü.f.d., dosent İbrahim Zülfüqar oğlu Əliyev İctimai fənlər kafedrasının müdiri, üzv / i.əliyev@atmu.edu.az
15
i.ü.f.d., dosent Səkinə Əbdurrəhman qızı Hacıyeva İqtisadiyyat kafedrasının müdiri, üzv / s.hacıyeva@atmu.edu.az
16
i.ü.f.d., dosent Arzu Alim qızı Hüseyn Menecment kafedrasının müdiri, üzv / a.hüseyn@atmu.edu.az
17
f-r.ü.f.d., dosent Nəsirulla Beytulla oğlu Nəsirli Elm və innovasiya şöbəsinin müdiri, üzv / n.nasirli@atmu.edu.az
18
Həcər Elxan qızı Eldarova Tədris-metodiki şöbənin müdiri, üzv / h.eldarova@atmu.edu.az
19
Faina Adil qızı Qaçabəyova Keyfiyyət təminatı şöbəsinin müdiri, üzv / f.gachabayova@atmu.edu.az
20
i.ü.f.d., dosent Səidə İltifat qızı Məmmdova Karyera və kommunikasiya şöbəsinin müdiri,üzv / s.mammadova@atmu.edu.az
21
Gülgəz Nizami qızı Məmmədova İnsan resursları şöbəsinin müdiri, üzv / gulgaz.m@atmu.edu.az
22
sən.ü.e.d., professor Minəxanım Rafiq qızı Əsədova İctimai fənlər kafedrasının professoru, üzv, m.asadova@atmu.edu.az
23
Aydın Məmməd oğlu Kərimov ATMU-nun baş hüquqşünası, üzv / a.kərimov@atmu.edu.az
24
sən.ü.f.d., dosent Tərlan Növrəs oğlu Növrəsli Turizm biznesi kafedrasının dosenti, üzv / tarlan.novrasli@atmu.edu.az
25
i.ü.f.d., dosent Camal Cəlil oğlu Hacıyev İqtisadiyyat kafedrasının dosenti, üzv / jamal.hajıyev@atmu.edu.az
26
s.ü.f.d., dosent Aynur Hikmət qızı Bağırlı Ümumi şöbənin kargüzarı, katib / a.bagirli@atmu.edu.az
27
Orxan İsmayıl oğlu Musa Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, üzv / o.musa@amtu.edu.az
28
Fərid İlham oğlu Cabbarlı Təhsildə qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri, üzv / f.cabbarli@atmu.edu.az